Det forsømte forår

Corona-krisen har gjort vores forår næsten ulideligt. Dog har alle i CIK vist klubånd og støttet op om klubben. Det er til trods for, at vi som klub, på det seneste ikke har kunnet give så meget tilbage til vores medlemmer, som vi gerne ville. Jeres fortsatte medlemsskab betyder, at vi nu kan komme endnu stærkere tilbage, når situationen tillader det - Derfor, tak fordi i holder fast i klubben!

Vi vil sammen med vores medlemmer vise samfundssind. Derfor starter vi op, med respekt for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, allerede i næste uge, dog kun med udendørs træning af udvalgte kampboksere, efter de nugældende retningslinjer. Retningslinjerne indebærer bl.a, at der kun må trænes udendørs med op til 8 boksere pr. træner og areal, hvorfor det desværre pt. kun bliver for de få. Disse boksere vil blive kontaktet individuelt mht. mødetider mv.

Meget tyder i øjeblikket på, at vi kan få lov til at starte op med fulde hold umiddelbart efter sommerpausen i starten af august. Om ikke andet, så med udetræning for hele hold.

En ting der vil være ændret for altid er dog, at mulighed for at låne klubbens udstyr ikke længere er muligt af hensyn til smitterisikoen. Klubben vil af den grund sørge for, at trænere får individuelt udstyr. Vi vil i øvrigt sikre, at rammerne følger de til enhver tid gældende retningslinjer for korrekt hygiejne. De skærpede regler kræver ligeledes, at I som medlemmer, selv skal medbringe jeres udstyr fremover. Klubben har adgang til gode rabatter hos flere forhandlere, så et opstarts-sæt kan anskaffes for få hundrede kroner - spørg evt. jeres trænere omkring det rette udstyr til den rette pris.

©2018 alle fotos taget og redigeret af Anna Hyvärinen